จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นใน ร.5

Files

Citation

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, “จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นใน ร.5,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 20, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19372.