เรียกดูรายการ (6 total)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางฉลวย ชูทรัพย์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 ณ…

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

scan0001.jpg
พิธีสวมพระเกศพระพุทธไสยาสน์ ประจำภาคตะวันออก วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กระบวนพยุหยาตราประวัติและพระราชพิธี ปกแดง.pdf
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร…
เรือพระราชพิธี 1988.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2