นำชมโบราณวัตถุสถานในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Files

Citation

มะลิ โคกสันเทียะ, “นำชมโบราณวัตถุสถานในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 14, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/18493.