เรียกดูรายการ (22 total)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางฉลวย ชูทรัพย์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 ณ…

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้ากัญจนากร
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพหม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงประชุม มนตรีสุริยวงศ์
สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า…
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ โปรดให้พิมพ์เมื่อ ปีจอ พ.ศ. 2465
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ โปรดให้พิมพ์เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2