เรียกดูรายการ (13 total)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทางเพลิงศพ พันตรี หลวงฤทธิ์จักรกำจร (สุดใจ ปัตตะโชติ) และ …

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางฉลวย ชูทรัพย์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 ณ…

กรมศิลปากรจัดแสดง เนื่อง ในวาระคล้ายวันพระบรมราชสมภพ…

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบุญมี อาจรณฤทธิ์ (บุญมี กาญจนลักษณ์) ณ…

ได้จัดแสดง นิทรรศการ แสดงวิวัฒนาการ ของจิตรกรรมไทยตามลำดับมาตั้งแต่สมัย เชียงแสน…

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

1.jpg
พิมพ์แจกในงานหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปพระเทพสังวรวิมล ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร…
ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปณกิจนางพูน อารยกุล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 18 มีนาคม 2504

กาพย์เห่เรือ.pdf
พิมพ์ชำร่วยในงานพระราชเพลิงศพพลเอกชลอ จารุกลัส ณ เมรุหน้าพลับพลาอสริยาภรณ์…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2