ประวัติวัดเขมาภิรตาราม (จังหวัดนนทบุรี)

Files

Citation

หลวงวิจิตรวาทการ and กรมศิลปากร, “ประวัติวัดเขมาภิรตาราม (จังหวัดนนทบุรี) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 5, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/6241.