เรียกดูรายการ (1 total)

ประวัติวัดเขมาภิรตาราม (จังหวัดนนทบุรี).pdf
พิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2477
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2