เรียกดูรายการ (36 total)

120.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ - ชูโต) ณ…

118.pdf

176.pdf

169.pdf

168.pdf
พิมพ์ในงานฉลองพระชันษาครบ 84 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2512

167.pdf

166.pdf
พิมพ์แจกในการทำบุญอายุครบ 3 รอบ วันที่ 24 กันยายน 2483

164.pdf

163.pdf

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2