สำหรับสอบศักราช ซึ่งมักพบในศิลาจารึกและหนงสือเก่า ๆ ในเมืองไทย

Files

Citation

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “สำหรับสอบศักราช ซึ่งมักพบในศิลาจารึกและหนงสือเก่า ๆ ในเมืองไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 23, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/11888.