เรียกดูรายการ (6 total)

ok_20200408_20_ตำนานพุทธเจดีย์.pdf
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายมังกร สามเสน ณ เมรุวัดมงกุฎกษัตริยาราม วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2490
เรื่องเบ็ดเตล็ด.pdf
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงไว้ยังไม่เคยพิมพ์
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมา ผดุงสิทธิ์ ฯ เมนุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่…
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี.pdf
เรื่องพระร่วง.pdf
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดกาญจนสิงหาศน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2