เรื่องตระกูลวงษ์พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ)

Files

Citation

กรมหลวงดำงราชานุภาพ (เรียบเรียง), “เรื่องตระกูลวงษ์พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 5, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/11887.