แลหลัง...เมืองตรัง

Files

Citation

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , “แลหลัง...เมืองตรัง ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 5, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/5745.