ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1

Files

Citation

ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/3244.