ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 กับสวนบ้านแก้ว

Files

Citation

วิทยาลัยรำไพพรรณี, “ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 กับสวนบ้านแก้ว,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 26, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/2281.