เรียกดูรายการ (1 total)

CCF28022558_00000.jpg
จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2