นิทรรศการพิเศษจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 6 พฤษภาคม -6 กรกฎาคม 2521 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

Files

Citation

กรมศิลปากร, “นิทรรศการพิเศษจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 6 พฤษภาคม -6 กรกฎาคม 2521 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 14, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19369.