66. สตฺตปกรณาภิธฺม. (พระธาตุกถาปกรณ_เผด็จ_พระสมนฺตมหาปฎฺฐาน).

Files

Collection:

Citation

“66. สตฺตปกรณาภิธฺม. (พระธาตุกถาปกรณ_เผด็จ_พระสมนฺตมหาปฎฺฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 15, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/17570.