เรียกดูรายการ (435 total)

CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

CCF04042558_00000.jpg

CCF08042558_00000.jpg
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในการทอดกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี ของนายอภัย…

1.PDF

CCF04042558_00000.jpg

CCF10042558_00000.jpg

scan0001.jpg

CCF10042558_00000.jpg
ขุนจุลจิรสมบัติ(เจือ จุลละเกศ), นางราชปริญญา
(เครือวัลย์ อิศรภักดี), นายร้อยตรีมงคล…

CCF10042558_00000.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญประจำปี วันที่ 12 ตุลาคม 2480

CCF11042558_00000.jpg
พิมพ์แจกในงานศพนางเคลื่อน ดาราสม ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม 27 กันยายน 2486

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2