เรียกดูรายการ (98 total)

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางจินดา อินทะเคหะ ณ สุสานช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่…

56.pdf

ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปณกิจนางพูน อารยกุล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 18 มีนาคม 2504

กาพย์เห่เรือ.pdf
พิมพ์ชำร่วยในงานพระราชเพลิงศพพลเอกชลอ จารุกลัส ณ เมรุหน้าพลับพลาอสริยาภรณ์…

99.pdf
เจ้าภาพพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพขุนประวิตรเวชชาชีพ ณ…

บันทึกความทรงจำของข้าพเจ้าฉบับเพิ่มเติม.pdf

เรื่องนารายณ์ทรงครุฑ.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการยกครุฑหน้าบรรณพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 4 ตุลาคม 2506

book73.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางน้อม กรณีศรีสำรวจ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 28 พฤศจิกายน…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2