เรียกดูรายการ (51 total)

ปัญหาพระยามิลินท์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ.pdf
มิลินทปัญหาคัมภีร์นี้ แต่งขึ้นเมือพระพุทธศาสนากาลประมาณ 500 พรรษา…
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย.pdf
ปกิรณกนิพนธ์.pdf
เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรศวง กรมหมื่นภาณุพงศพิริยเดช…
จดหมายเหตุ สมัยฝรั่งเศสยึดเมือจันทบุรี (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๗).pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานปลงศพ นางขาว ศุภจัตุรัส เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 ณ…
เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล.pdf
สมเด็จพระนางเจ้า อินทรศักดิดิศจี พระวรราชชายา โปรดให้พิมพ์ในงานทำบุญ 100…
ประชุมพระนิพนธ์ ของกรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์.pdf
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมวัน นวรัตน ณอยุธยา หม่อมหุ่น นวรัตน ณอยุธยาและ หม่อมนุ่ม นวรัตน…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2