เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม…

นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 96 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 96 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด…

Sustainable Development Goals (SDGs) กับเกษตรกร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี…

SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)

นับตั้งแต่วันนี้ เหลือเวลาอีกเพียง 10 ปี…

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ&quot; (Bioeconomy)<br />

การก้าวเข้าสู่ยุค "เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" (Bioeconomy) ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย…

Collection Tree