ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะยาวในชุมชน

Files

Citation

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, “ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะยาวในชุมชน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9967.