การศึกษาคุณลักษณะเชิงปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ความต้องการของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล เล่มที่ 3/6 (ฉบับสมบูรณ์)

Files

Citation

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, “การศึกษาคุณลักษณะเชิงปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ความต้องการของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล เล่มที่ 3/6 (ฉบับสมบูรณ์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9828.