การศึกษาคุณลักษณะเชิงปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เล่มที่ 1/6 (ฉบับสมบูรณ์)

Files

Citation

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, “การศึกษาคุณลักษณะเชิงปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เล่มที่ 1/6 (ฉบับสมบูรณ์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9823.