รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ การจัดระบบการรับภารกิจการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลปากแพรก ทุ่งสง

Files

Citation

ปริวรรต อุดมศักดิ์, “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ การจัดระบบการรับภารกิจการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลปากแพรก ทุ่งสง,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9805.