การศึกษาประสิทธิผลการจัดการองค์กรร่วมสร้างกระบวนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรในชุมชนจังหวัดยโสธร

Files

Citation

ชฎาภรณ์ สุขนิรันดร์...[และคนอื่นๆ], “การศึกษาประสิทธิผลการจัดการองค์กรร่วมสร้างกระบวนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรในชุมชนจังหวัดยโสธร,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9800.