กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Files

Citation

จเด็จ ธรรมธัชอารี, แพร จิตตินันทน์, and มยุรี ธนะทิพานนท์, “กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9795.