วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา

Files

Citation

กฤตยา อาชวนิจกุล and กนกวรรณ ธราวรรณ, “วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9793.