รายงานวิจัย (ฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทย) เรื่อง ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา

Files

Citation

อนุพงค์ สุจริยากุล and วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, “รายงานวิจัย (ฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทย) เรื่อง ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 30, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9628.