การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4

Files

Citation

กรมศิลปากร, “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/960.