พฤติกรรมของผู้ดูแลกับภาวะการควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานสู่งอายุชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Files

Citation

สมยศ ศรีจารนัย...[และคนอื่นๆ], “พฤติกรรมของผู้ดูแลกับภาวะการควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานสู่งอายุชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 30, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9554.