ประเลง ระเบง กับ โมงครุ่ม และเถิดเทิง

Files

Citation

กรมศิลปากร and ธนิต อยู่โพธิ์, “ประเลง ระเบง กับ โมงครุ่ม และเถิดเทิง ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/948.