การกระจายแพทย์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Files

Citation

ทักษพล ธรรมรังสี, “การกระจายแพทย์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9485.