ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อเป็นฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดระดู

Files

Citation

นิมิต เตชไกรชนะ, “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อเป็นฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดระดู,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9462.