การนัดแบบเหลื่อมเวลาเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย

Files

Citation

กระทรวงสาธารณสุข, “การนัดแบบเหลื่อมเวลาเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 22, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9369.