ประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร

Files

Citation

กรมศิลปากร, “ประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/932.