องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Files

Citation

นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์...[และคนอื่นๆ], “องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9325.