เขตสุขภาพที่ 3 รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบอันดับ 1 ของประเทศ

Files

Citation

กระทรวงสาธารณสุข, “เขตสุขภาพที่ 3 รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบอันดับ 1 ของประเทศ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 22, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9290.