การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล

Files

Citation

กนกพร สุรณัฐกุล, ศิรัตน์ สนชัย, and ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, “การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9252.