การสูบบุหรี่ทำให้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 4 เท่า

Files

Citation

กระทรวงสาธารณสุข, “การสูบบุหรี่ทำให้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 4 เท่า,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 22, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/9180.