คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ

Files

Citation

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด and สำนักหอสมุดแห่งชาติ , “คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8.