รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

Files

Citation

โดเนลสัน, เดล , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, and ศุภสิทธิ์ พรรนารุโณทัย, “รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8999.