การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย

Files

Citation

จิรุตน์ ศรีรัตนบัลล์ and ชาญวิทย์ ทระเทพ, “การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8924.