การสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

Files

Citation

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, “การสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8852.