คู่มือโครงงานการวัดระยะห่างของดวงจันทร์จากสุริยุปราคา

Files

Citation

พิสิฏฐ นิธิยานันท์, ประณิตา เสพปันคำ และอาจวรงค์ จันทมาศ, “คู่มือโครงงานการวัดระยะห่างของดวงจันทร์จากสุริยุปราคา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8825.