พัฒนาการของการควบคุมวัณโรคโดยยุทธวิธี Directly observed therapy, short-course (DOTS) ในประเทศไทยจนถึงกุมภาพันธ์ 2542

Files

Citation

เพชรวรรณ พึ่งรัศมี and วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, “พัฒนาการของการควบคุมวัณโรคโดยยุทธวิธี Directly observed therapy, short-course (DOTS) ในประเทศไทยจนถึงกุมภาพันธ์ 2542,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8814.