วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) คุกคามในไทยจริงหรือ? : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 55 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2511-2541

Files

Citation

เพชรวรรณ พึ่งรัศมี and วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, “วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) คุกคามในไทยจริงหรือ? : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 55 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2511-2541,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 13, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8796.