สถานการณ์และการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย : ภาพสะท้อนของการคิดและการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

Files

Citation

เพชรวรรณ พึ่งรัศมี and วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, “สถานการณ์และการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย : ภาพสะท้อนของการคิดและการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8789.