การประเมินผลการใช้ตัววัดคะแนนการบริโภคขนมเป็นกลไกการให้ความรู้และกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานที่มีผลต่อการควบคุมโรคฟันผุในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 จังหวัดลพบุรี

Files

Citation

สุณี วงศ์คงคาเทพ...[และคนอื่นๆ], “การประเมินผลการใช้ตัววัดคะแนนการบริโภคขนมเป็นกลไกการให้ความรู้และกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานที่มีผลต่อการควบคุมโรคฟันผุในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 จังหวัดลพบุรี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8756.