การศึกษาความชุกของการขาดวิตามิน บี 1 และปริมาณวิตามิน บี 1 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ในกลุ่ม อายุ 15 – 50 ปี หมู่บ้านชูชาติ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Files

Citation

สมฤกษ์ จึงสมาน ...[และคนอื่นๆ], “การศึกษาความชุกของการขาดวิตามิน บี 1 และปริมาณวิตามิน บี 1 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ในกลุ่ม อายุ 15 – 50 ปี หมู่บ้านชูชาติ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8706.